Het Scheepskoor en de equipage

Het Scheepskoor De Delft

Het scheepskoor De Delft brengt al meer dan 10 jaar een groot repertoire van scheeps- en volksliederen ten gehore, liederen over Rotterdam, de havens en het overal aanwezige water, met eigen muzikale ondersteuning.

Het koor treedt op bij elk evenement op de werf en op verzoek elders.

De Equipage  De Delft

De Equipage is een "buitenbeentje" in de organisatie.
Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “Delft” ten tijde van de Slag bij Camperduin (1797). Het opvoeren en uitbeelden van oorlogs- en gevechtssituaties op verschillende locaties.

Alles volledig in de stijl van de Franse tijd/Bataafse republiek. Zeesoldaten, mariniers eigenlijk, die zowel met schepen als met wapens overweg kunnen en op geheel authentieke wijze dat leven uitbeelden, inclusief uniformen, kampementen en vaartochten.

Verdere informatie vindt u op hun eigen website. en de laatste activiteiten rond de werf hier.