Basisonderwijs

Kruitloper-Doe-taken voor het basisonderwijs

Doe-taken worden voor elke doelgroep geselecteerd uit meer dan 30 mogelijkheden. Aangepast aan de belevingswereld, kennis en het interesseniveau van zeven- tot twaalfjarigen, speels, informatief, verrassend eenvoudig van inhoud maar tegelijkertijd een bron van verwondering.

Vaste onderdelen zijn altijd de Aankomst en het Vertrek

Het Aanmonsteren bij de Aankomst is de ontdekking dat alles anders was in de tijd dat de Delft bemanning nodig had.

Deze Ceremonie is dan ook een sprong in de tijd!

Daarna: de Doe-taken (60 minuten)

Een greep uit de mogelijkheden, die gekozen worden naargelang de mogelijkheden, de beschikbare tijd en de eventuele bekende interesses.

Een Basisschool monstert aan   kijk, een schootsteek!   'op koers liggen'?   waar woonde de kapitein?   richten.....VUUR!   waar ruikt dan naar?   kijk, we zijn hier!   TREK   zagen!   het diploma

Het Vertrek is weer ceremonieel en wordt afgesloten met een diploma.

Naar Voortgezet Onderwijs

Het volledige overzicht van alle Doe-taken en de groepen waarvoor ze geschikt zijn vindt u hier. 

Met het informatieformulier en de prijslijst krijgt u nadere informatie.