Bouw voortgang

Bouwwerkzaamheden vanaf 2015.

Volgens het in mei 2017 geïntroduceerde 'plan 2020' valt de bouw van de "Historisch-Maritieme Belevingswereld De Delft" uiteen in een aantal stappen die in het plan worden opgesomd, en die per jaar zullen worden uitgevoerd.
Er was al begonnen aan het berghout in april 2015, want dat was nodig om stabiliteit in het geheel te krijgen en tevens een belofte aan de vrienden van de Delft, om tot verdere afbouw te komen met gebruik van de vriendengelden.

Om het berghout op het schip te plaatsen moeten een aantal stappen genomen worden:
1) Besluiten dat het berghout zal worden samengesteld, omdat het originele ontwerp ( 4 balken van 38 cm breed, 17 cm dik en minstens 12 meter lang, boven elkaar rondom het schip) met de middelen die ons ter beschikking staan, niet mogelijk is. Het berghout zal worden gelamineerd en opgebouwd uit planken van 8,5 x 2 cm.
2) Het plaatsen van een geschikte steiger.
3) Het bepalen, via de meestal nog aanwezige markeringen op de spanten van de waterlijnhoogten, waar het berghout op elk spant bevestigd zou moeten worden.
4) Het stroken van deze posities over een groter aantal spanten om een vloeiende omhullende lijn te krijgen.
5) Het plaatsen en samenstellen van de berghout-latten. Deze procedure zal stapsgewijs worden gevolgd over de volle lengte en aan beide zijden van het schip. Begonnen is aan de voorzijde aan de kade-kant ( bakboord dus!)

       

Als proef zijn in april eerst vuren strooklatten samengelijmd van 4 x 4 cm en 12 meter lang. Hiermee is in april punt 3 uitgeprobeerd, maar nog zonder steiger. Omdat het berghout ongeveer op waterlijn 5 zit, is waterlijn 5 hiervoor genomen.

                  

Ondertussen is, aan de hand van het beschikbare hout voor huidplanken, dit hout verzaagd tot een groot aantal latten van 8,5 x 2 cm en 12 meter. Deze zullen half overlappend in 6 lagen verlijmd samengesteld worden tot een “berghout” van 154 x 12 cm.
In mei is aan de voorzijde zowel aan bakboord als aan stuurboord een steiger geplaatst met een werkhoogte van ongeveer 6 meter. Daarna is over de spanten 2 tot 5 een proefstuk van 3 latten hoog en 2 dik verlijmd dat als demonstratie-“berghout” kon dienen op de vriendendag.( zie hier beneden )

         

Op de vriendendag van 12 mei 2015 is het "voorbereide" berghout door een aantal vrijwilligers onder grote belangstelling van de aanwezige vrienden op de spanten aangebracht. Daarna is de strooklat naar de voorsteven doorgestoken voor de volgende stap.

In juli is doorgegaan met het aanbrengen en verlijmen van latten tot 3 lagen dik en over grotere lengte 6 hoog tussen de voorsteven en spant 6. De volgende fase is de stuurboordkant, maar eerst zullen alle schroeven uit de bakboordkant worden verwijderd en het samengelijmde berghout zal aan de spanten worden bevestigd met roestvrij stalen bouten.

                 

Ondanks de regen, want nat hout laat zich slecht lijmen, is er toch voldoende "droge" tijd geweest in augustus en september om het aanbrengen van het berghout
voort te zetten maar nu aan de waterkant, de stuurboordzijde. Ook zijn aan de bakboordzijde alle kleine houtschroeven vervangen door verwijderbare draadeinden, zodat het geheel stevig is vastgezet, maar het ook mogelijk is om later nog extra lagen aan te brengen, want het moeten er 6 worden!

In de eerste week van oktober is de steiger aan de bakboordzijde verplaatst naar het achterschip. Er is nu "vrij zicht" op het werk! Hopelijk is er de komende maand nog voldoende warm weer om de achterzijde te voltooien, want lijmen moet boven de 12 graden gebeuren!

               

De weergoden zijn ons gunstig gestemd, zodat er tot begin november gelijmd kon worden!

Aan de bakboordzijde is het achterschip bijna bereikt, maar er is een moeilijkheid daar: het berghout moet sterk de bocht om EN naar boven om aan de ' hekbalk ' aan te sluiten. Tot nu toe was het niet nodig om de planken te stomen, maar dat zal achterin waarschijnlijk wel nodig zijn! Er wordt weer een stoomkist gebouwd!

Half november, een meevaller:

Voor de relatief dunne planken hier, op het Berghout, bleek dat goed natmaken en voorzichtig verhitten met een gasbrander voldoende was.

Foto's van het resultaat op 12 november laten zien dat 't "goed opzit"

     

In de wintertijd is er weinig tot niet aan het schip gewerkt, te koud, te nat.

 

Bouwvoortgang 2016

Voorjaar 2016
Met het stijgen van de temperatuur in mei en juni is er verder gegaan met het lamineren op het achterschip. Het resultaat daarvan is eind september duidelijk te zien! Met het mooie weer is goed voortgang geboekt, in aanmerking genomen dat er toch vakantie gepland stond voor leerlingen èn begeleiders/leermeesters.
Tevens is er eind september een nieuwe voorraad planken gezaagd voor het berghout en een aantal mooie sparren zijn verzaagd tot toekomstige dekbalken, die in de hal kunnen drogen.

               

Eind november 2016 is de voortgang goed te zien! Een gedeelte van het berghout heeft extra hoogte gekregen, de breedte van de berghoutgangen volgens bestek is 15 Amsterdamsche duim ( 38,5 cm ). De hoogte is nu daar dus twee volledige gangen.

 

Bouwvoortgang 2017


Net zoals het andere eikenhout van de spanten enz. moeten de berghouten ook beschermd worden tegen aantasting door schimmel. Schoon- en vlakschuren dus en impregneren met de ons bekende Borax-oplossing, een recept uit eigen keuken, dat in het verleden voor het hele schip is toegepast.

               

Voor de aandachtige kijker is er ook iets anders te zien: de noodzaak om tot gerichte- geplande afbouw te komen volgens het recent gepubliceerde "plan 2020". Op de laatste foto's is duidelijk te zien dat de draag- en steunconstructie aan vervanging toe is: sommige steunsparren vallen al uiteen, andere hangen gebroken tussen de spanten. Werk aan de winkel om tot verstijving van de constructie te komen en de gevaarlijke losse delen weg te halen. Het berghout aanbrengen is de eerste -grote- stap. De wegering aan de binnenzijde op ongeveer gelijke hoogte is stap twee, en het aanbrengen van dekbalken daar op is stap drie. Daartoe wordt er binnenkort een steiger aan de achter-binnenzijde opgetrokken. Ondertussen wordt door een constructeur van de sponsor V. Omme & De Groot een ontwerp gemaakt voor een stalen steun-constructie rondom, de STOEL. Dit alles zal eind 2017 gereed zijn.

   

Tot aan de zomervakantie, in juli/augustus 2017 is er met de beschikbare mankracht en tijdens goed weer, goed doorgewerkt. Vrijwel het hele schip heeft nu een berghout van 2 gangen hoog, zeker aan de achterzijde.  Daar zitten ook de moeilijkste plaatsen.
De nevenstaande fotomontages zijn  van de Bak- en Stuurboordzijde, genomen op 13 juli.

29 augustus was 't zover: materiaal voor de "stoel"-constructie werd afgeleverd. Minstens 10 stalen pijpen van 25 cm dik en 10 meter lang. Een groot deel "weggelegd" op het ponton, maar een aantal naar de metaalbewerkers, die al voorbereidende laswerkzaamheden hadden verricht: een 'klamp' werd gemaakt.

            

7 september werden één pijp en die klamp samengevoegd. Die moet dienen als steun voor de achtersteven waar nu nog een slechte spar uit 2004 staat.

          

De aangegeven spar werd de afgelopen week (28-9) vervangen, terwijl er twee werden bijgeplaatst en aan de ondergrond ( rails van het kraanspoor ) vast gelast.

            

De laatste fase van de stoelconstructie aan de achtersteven is een driehoekverband tussen de "benen"! Een echte stabiele "Driepoot" Gereed 9 november 2017!

        

Nu de steigers achter afbreken en hetzelfde aan de voorsteven opbouwen!

Fotografie: Dick van Zanten, Dick Steenstra, Chiel van Waart, redactie en anderen. Dank!