Het Schip

De reconstructie van het Linieschip “Delft” is de oorsprong van de werf in 1998.

De voortgang van de bouw is een gecompliceerd proces gebleken, dat veel inspanning en vooral geld kost. Er zal verder gegaan worden met nieuwe inzichten die uitzicht bieden op een uiteindelijke voltooiing met een iets gewijzigde doelstelling:

een platform bieden aan geïnteresseerden in de uitgebreide maritieme historie van Delfshaven, de stad Rotterdam, de Nederlanden in de 18e eeuw. De bouw zal zich in de eerste plaats concentreren op het verder stabiliseren van de constructie die reeds staat door het aanbrengen van het berghout. 

Daarna zal de nadruk worden gelegd op het laten zien hoe een schip als dit werd ingericht en bewoond. Daarom zal het een ontmoetingsplaats zijn én worden voor oude ambachten op dit gebied, om de komende generaties te laten zien waar al die techniek van nu eigenlijk op gebaseerd is. Het schip als levend museum.