Dag van de Bataafsche Vryheid 2018

  ---  
 

 Ontmoet historische burgers, soldaten en zeelieden tijdens de

‘Dag van de Bataafsche Vryheid’

Rotterdam-Delfshaven – Op zondag 18 maart 2018 zijn historische burgers, soldaten, ambachtslieden en zeelieden uit begin 1800 in levende lijve te zien bij Museum De Delft in Rotterdam-Delfshaven tijdens de ‘Dag van de Bataafsche Vryheid’.

Agenda van de dag van de Bataafse Vrijheid-2018

Van 11 tot 17 uur kunnen bezoekers bij Museum De Delft zien hoe de dames en heren in de tijd van Napoleon gekleed gingen. Tevens laten de ambachtslieden, soldaten en zeelieden hun vaardigheden zien: het buigen van eikenhouten planken voor de scheepsbouw, wapenexercitie van de mariniers, de chirurgijn met zijn medicamenten, de scheepstimmerman met zijn gereedschappen, maar ook dansende dames en heren burgers, muzikaal begeleid door een klavecimbel en een militaire krijgsraad.

De vrede lonkt, maar zal maar kort duren
Het thema van deze derde ‘Dag van de Bataafsche Vryheid’ is de periode van 1801 tot en met 1804: de verdreven stadhouder Prins Willem V erkent de Bataafsche Republiek en doet afstand van zijn aanspraken op Nederland. Er worden op bestuurlijk niveau stappen gezet naar één land met een centraal bestuur: de naam ‘Bataafsch Gemeenebest’ doet haar intrede met het motto: “Eén en ondeelbaar sterk”. De handel is door de Britse blokkades van de Nederlandse kusten en havens sterk achteruitgegaan. Hier komt verandering in door vrede tussen Napoleon en de Britten. Het leed lijkt geleden …… maar de vrede duurt maar kort en de oorlog wakkert weer aan.

’s-Lands Schip van Oorlog ‘Delft’ wordt herbouwd
Bij het Rotterdamse Museum De Delft wordt ’s-Lands Schip van Oorlog ‘Delft’ herbouwd: een marineschip dat van 1782 tot 1797 heeft gevaren en in de strijd tegen de Engelsen in 1797 (Zeeslag bij Kamperduin) verloren is gegaan. In het museum zijn ondermeer scheepskanons, het grote anker en andere duikvondsten te zien van de oorspronkelijke ‘Delft’, waarvan het wrak in de Noordzee ligt, ter hoogte van Scheveningen.

Levende geschiedenis
Aan het levende geschiedenis-evenement bij Museum De Delft werken de volgende verenigingen mee: De Bataafsche Burgermacht, De Maastrichter Brigade (Marechaussée), Het Salet (gegoede burgerij), de Meryton Society (gegoede burgerij) en Equipage De Delft (mariniers, scheepsvolk, zee-officieren en scheepsambachtslieden der Bataafsche Marine). De ‘Dag van de Bataafsche Vryheid’ is een initiatief van Vereniging ‘Equipage De Delft’, die is gevestigd in Rotterdam-Delfshaven en Hellevoetsluis. De deelnemende verenigingen zijn aangesloten bij de ‘Napoleontische Associatie der Nederlanden’.
In 2016 vond een eerste succesvolle ‘Dag van de Bataafsche Vryheid’ plaats, waarbij de ‘Bataafsche Omwenteling’ van 1795 het thema vormde. 

Een filmverslag vindt U hier

Voor meer informatie over het evenement kunt u de Facebook-pagina bezoeken: “Dag van de Bataafsche Vryheid”

 Georganiseerd door: Equipage de Delft                   Entreeprijzen en routebeschrijving

 
  ---