De aktiviteiten die de Equipage ontplooit

Het Jaar 2015 kende diverse vieringen in de historisch-Maritieme sfeer, zoals  200 jaar Koninkrijk, de slag bij Waterloo, het 350 jarig bestaan van het Korps Mariniers en andere, nog te herdenken gebeurtenissen.
De Delft-equipage heeft daarom het afgelopen jaar meegedaan aan diverse evenementen, die voor een deel samenhingen.
Een verslag van de gebeurtenissen in het najaar staat hier. 

Op 13 februari wordt het feit herdacht dat de oprichting van de Bataafse Republiek op 19 januari 1795 gestalte kreeg.

In het licht van dit feit zal Equipage de Delft aandacht schenken aan deze heuglijke gebeurtenis.
Zaterdag 13 Februari zal Historische werf de Delft in het teken staan van de oprichting van de Bataafsche Republiek !
In samenwerking met een aantal andere historische verenigingen zal de werf een levendig stuk geschiedenis uitbeelden.

Zie de Agenda en de Facebook pagina van het evenement.

Leve de Republiek !

 

De Equipage maakt vaak gebruik van de "Capiteins Chaloupe", het zijn zeesoldaten! Die sloep moet natuurlijk onderhouden worden, zeker na het intensieve gebruik in het afgelopen najaar ( zie boven!).
Dat onderhoud staat gepland op de laatste zaterdagen van elke maand, en staat aangegeven in de agenda. Het publiek is van harte welkom om de mannen, in historisch tenue,  aan het werk te zien en vragen te stellen.

Verdere informatie vindt u op hun eigen website.