de Barkas

Bouw van de grootste sloep van de Delft: De Barkas

 

Zoals bij elk schip begint de bouw met het leggen van de kiel.

Dat gebeurde op 1 maart 2012 in het bijzijn van leden van de directie en het bestuur en enige sponsors van de werf.

We zien op het filmpje o.a. de volgende personen: 

Pieter Zegers, directeur

Theo Schut, bestuurslid

Wouter Schalk, bedrijfsleider

Jimmy Wezer, timmerman-leermeester

Wim van Asperen

Ruud de Jong

Arjen Smohl,  leermeester

Harm Uuldriks, bestuurslid

Hans van Schooneveld, bouwmeester

Johan Otte, tekenaar-constructeur 

 

De bouw van de Barkas is een project van lange adem gebleken, gebrek aan competente mankracht, geld en tijd hebben hun tol geëist.  Het is nu 2017, en uit de foto's blijkt dat pas de laatste 3 jaren er goede voortgang zit in dit betrekkelijk grote project, door de inzet van een enthousiast stel mensen met ervaring in ingewikkelde klussen. Bovendien konden zij putten uit de eerdere ervaring met de bouw van de kleinere kapiteins-chaloup, die op 23 september 2011 te water ging en in augustus 2012 gereed kwam.

Een paar beelden per jaar:

2011

Eind dat jaar kwam de tekening gereed en kon begonnen worden aan het vervaardigen van de kiel; een knap staaltje van timmermanswerk, een rechtdradige eiken balk van 9  meter lang en  25 cm  vierkant vinden is één probleem, maar dan de juiste vorm geven vergt toch enige vaardigheid: een zeeg erin van 5 cm en twee tapse uiteinden.

Maar begin 2012 was 't zover!

    

Op 1 maart werd dus de kiel gelegd, en aangezien daar weinig aan te beleven was werd een symbolische steven op de kiel gezet, de achtersteven.

      

Er werd begonnen met het uitzoeken van "krommers" om spanten van te maken. Dat vergde wat tijd, tot het najaar, toen werd na veel gepuzzel aan het eerste spant begonnen, samengesteld uit 2 krommers  als 2 oplangers en een breder recht stuk als buikdenning.  Een spant uit drie delen dus. Dat moest het "spant van oprichting" zijn. 

      

2013

Een volgend spant werd er een met totaal andere vorm: een spant voor in 't achterschip. In de loop van dit jaar werden nog 9 andere spanten gemaakt en begon de buitenomtrek van de Barkas zichtbaar te worden: 't zou een "zwaar" schip worden, dat was duidelijk: gebouwd voor de zwaarste klussen aan boord: ankers uitbrengen, kanonnen laden en lossen, vaten aanvoeren, kortom al het zwaardere transport van- en naar het moederschip.

        

Eind 2013 werd de werkplaats opnieuw ingedeeld en de Barkas werd verplaatst en kreeg een plek naast het modeleiland, half onder de galerij. Achtersteven naar de vrije ruimte, want die steven en spiegel moesten worden geconstrueerd.

2014

        

Tijdens het construeren van de laatste spanten, 18 in 't totaal, werd al hout geselecteerd en verwerkt voor de spiegel, die werd samengesteld uit krom gezaagde delen die samen tot de spiegel werden gebouwd. Een zware klus! Hier werd echt vakmanschap gevergd. Het duurde 't hele verdere jaar voordat de spiegel de goede vorm had.

        

2015

Ook de voorsteven moest gebouwd en geplaatst worden, dat gebeurde in de eerste helft van 2015. Beiden, de spiegel en de voorsteven werden half 2015 geplaatst, zodat de uiteindelijke vorm van de Barkas beter zichtbaar werd en er over huid en berghouten nagedacht kon worden.

        

Voor het buigen van deze delen moest een stoomkist gebouwd worden, gestookt op resthout van de werf. Een buigstelling werd geïmproviseerd op een stalen werktafel in de smederij, waar via een mal, de gewenste vorm van de planken werd aangegeven met opgelaste steunen, die per plank werden verplaatst. Vele handen en lijmklemmen maakten de juiste vorm, inclusief zwei, mogelijk.

        

 

        

Zo werd eind 2015 het eerste deel van het berghout aan de achterzijde van het stuurboord geplaatst! 

2016

Zeker bij de voorsteven is het erg belangrijk om tot een goede verdeling te komen vóórdat het berghout er op komt! De verdere huiddelen moeten natuurlijk verdeeld worden over de hoogte van de boorden.

      

Maar als dat duidelijk is, kan het hele berghout er op, en dat gebeurde ook gedurende het hele jaar.

      

Ook ‘gewone’ huidgangen werden nog geplaatst.  Allemaal gezaagd volgens mallen uit ruw, door de Woodmizer gezaagde planken van geselecteerde bomen. Ook hier hadden we hulp van een stagaire, net als bij de bouw van de spiegel.

      

 

      

Dit was de stand van zaken begin 2017, verslag van de werkzaamheden in 2017 volgt Z.S.M.

Fotografie: Chiel van Waart, Dick Steenstra, Dick van Zanten, redactie.