Een galei? Ja een Romeinse replica!

De laatste weken staat er een bijzondere gast op de kade: een Galei...

  ---  

Als het over (scheeps-)historie gaat, dan is zo'n schip zowat 't eerste wat besproken wordt!

Onze gast is dan ook een replica van een Romeinse Galei uit de 1e eeuw, die vlakbij Oberstimm ( tussen Regensburg en Augsburg ) aan de Donau in 1994 is opgegraven.

De datering is gedaan met Dendrologie, waar een lange rij van jaarringpatronen van hout tot die uitkomst leidt.

Een team van wetenschappers en technici van de Universiteit Hamburg hebben, na een uitgebreide studie van de archeologische vondsten van 2 van deze schepen, een bouwplan gemaakt.

Twee scheepsbouwers, gesteund door 17 studenten en 3 scheepsbouwleerlingen zijn op een werf in Hamburg, eind 2006 aan de bouw begonnen.

---   ---   ---   ---  

Men gebruikte vroeger, voor de sterkte, Eiken voor de spanten en kiel, en Grenen voor de huidplanken. De Hamburgse bouwers besloten Lariks te gebruiken voor de huid, dat is beter bestand tegen rotting.

De kielbalk is van de kern ( tegen kromtrekken!) van een echt rechte eik, en 17 meter lang. De grootste breedte is 3 meter, en wordt bepaald door eiken spanten die uit drie delen bestaan.

De huid is karveel gebouwd en met eiken pennen op de spanten bevestigd.  Voortbeweging kan door 20 roeiers, die roeiriemen gebruiken van grenen, die om eiken doften op het gangboord draaien. Maar er is ook een mast van lariks met emmerzeil. Sturen gebeurt door een lang roer, dat over "stuurboord" in het water steekt.

---   ---   ---   ---   ---  

Bij de tewaterlating en doop in mei 2008 kreeg het schip de naam : "Victoria".

Op de merkwaardig gevormde spiegel staat de spreuk "Cursum nullius cuius quam causa tardamus" - hetgeen zoveel betekent als: "Wij gaan voor niemand uit de weg".

Ook de boeg is van een merkwaardige, maar historisch verantwoorde vorm: met rampunt net boven de waterlijn.

Dit schip, dat nu eigendom is van het "Romeinen museum Haltern"  ( http://www.lwl-roemermuseum-haltern.de )  is nu sinds 2008 "in de vaart "  en heeft bij ons op de werf een grote onderhoudsbeurt gekregen. Het werk bestond uit het opnieuw dichten van alle naden in de huid en het onderwaterschip. Daarna opschuren en opnieuw in de lak zetten van al het houtwerk. Vele vierkante meters !

Het werk werd voornamelijk uitgevoerd door drie stagiaires van het Houtcollege in Barcelona, en van het HMC Rotterdam, onder leiding van onze leermeesters en vrijwilligster die alle restauraties begeleidt.

Het werk is begin juli afgerond, mooi bij het begin van de vakantieperiode.
Op 14 juli kwam een grote vrachtwagen om "Victoria"naar haar voorlopige bestemming te brengen: het themapark "Archeon" waar ze deel neemt aan een "Romeinse belevenis" in de zomervakantie.

---   ---   ---   ---   ---  

Het transport vanaf onze werf kent wat knelpunten voor zo'n lange last, dat is wel op de foto's te zien!

---   ---   ---   ---   ---