Equipage herdenkt marine acties van 1815

In het voorjaar  van 1815 was de Nederlandse  Marine volop actief in de Biesbosch ( het “Bergse Veld” ) het Hollandsch Diep, het Haringvliet, het Volkerak en de Schelde tot Antwerpen. In allerijl waren matrozen, mariniers en zeeofficieren hiervoor van de grote linieschepen en fregatten overgeplaatst op de kleinere kanonneerboten en kanonneersloepen op de ‘Linie van Defensie te Water’. Dit om te voorkomen dat bij de dreigende slag bij Waterloo Napoleon zou doorbreken en noordwaarts zou trekken. Napoleon was in februari van dat jaar ontsnapt na een verblijf van 100 dagen op het eiland Elba. Hij formeerde een leger  dat dus uiteindelijk bij Waterloo op 18 juni werd verslagen door een verzamelde Engelse, Duitse en Nederlands-Belgische  legermacht.

Dit was voor de‘Equipage De Delft’ aanleiding om met de historische Capiteyns-Chaloupe opnieuw een zesdaagse zeilexpeditie te ondernemen, zoals 200 jaar geleden, vanuit de voormalige marinehaven Hellevoetsluis naar de Biesbosch.

De Chaloupe meet 10,10 m., biedt plaats aan twaalf roeiers, vier ‘officieren’ en een roerganger. Naast spierkracht als voortbeweging, kan aan boord van de sloep ook een emmerzeil worden gehesen (aan een bovenra met een losse broek).  Aan de achterste mast werd voor ’t eerst een druilzeil gevoerd waardoor de bestuurbaarheid van het geheel aanzienlijk toenam. Voorts is de sloep voorzien van een wimpelmast op de voorplecht, waaraan de ‘oorlogswimpel’ kan worden gehesen.

foto: Stephan Vroom - Equipage De Delft 

achterop het druilzeil....   fort Buitensluis

Vanuit Hellevoetsluis zeilde het gezelschap – gekleed in historische Marine-uniformen – in de 18e eeuwse Marinesloep in acht uur naar de Biesbosch, langs de verdedigingswerken van toen, zoals Fort Buitensluis te Numansdorp. Daar werd meegewerkt aan een promotiefilmpje voor het fort, gelegen aan het Hollandsch Diep. In de Biesbosch werd bovendien een bezoek gebracht aan het vernieuwde Biesboschmuseum.