Equipage zeilt met de Chaloupe

Voor de Equipage groep van DeDelft begonnen de voorbereidingen voor de Rotterdamse Wereldhavendagen 2015 op 5 en 6 september 2015 al ruim een maand eerder: op 1 augustus. Ze hebben onze sloep naar Hellevoetsluis gevaren, waar ze een plaats zal krijgen in de haven van de vesting.

Vanuit Hellevoetsluis is het makkelijker om te oefenen in het “op commando roeien” met het Korps Zeekadetten, voor het eresaluut op de Nieuwe Maas tijdens de Wereldhavendagen in het kader van het 350-jarig Korps Mariniers.

eerst verzamelen   dan instappen   alles moet een plek krijgen!   de vlag aan de achtermast   ook het anker moet mee   laatste inspectie, alles geladen?   en van wal steken!   'op koers liggen'?   'tot in Helvoet!
foto's:Dick Steenstra

Naar Hellevoetsluis varen gaat natuurlijk niet zomaar, bovendien moesten er extra materialen en tuigage worden meegenomen voor een ander evenement: een zeiltocht met een proeftuigage dat uitgebreid werd met  een extra mast en zeil achterop. Een tocht van Hellevoetsluis naar de Biesbosch, net zoals 200 jaar geleden gebeurde:

In het voorjaar  van 1815 was de Nederlandse  Marine volop actief in de Biesbosch ( het “Bergse Veld” ) het Hollandsch Diep, het Haringvliet, het Volkerak en de Schelde tot Antwerpen. In allerijl waren matrozen, mariniers en zeeofficieren hiervoor van de grote linieschepen en fregatten overgeplaatst op de kleinere kanonneerboten en kanonneersloepen op de ‘Linie van Defensie te Water’. Dit om te voorkomen dat bij de dreigende slag bij Waterloo Napoleon zou doorbreken en noordwaarts zou trekken. Napoleon was in februari van dat jaar ontsnapt na een verblijf van 100 dagen op het eiland Elba. Hij formeerde een leger  dat dus uiteindelijk bij Waterloo op 18 juni werd verslagen door een verzamelde Engelse, Duitse en Nederlands-Belgische  legermacht.

Dit was voor de‘Equipage De Delft’ aanleiding om met de historische Capiteyns-Chaloupe opnieuw een zesdaagse zeilexpeditie te ondernemen, zoals 200 jaar geleden, vanuit de voormalige marinehaven Hellevoetsluis naar de Biesbosch.

De Chaloupe meet 10,10 m., biedt plaats aan twaalf roeiers, vier ‘officieren’ en een roerganger. Naast spierkracht als voortbeweging, kan aan boord van de sloep ook een emmerzeil worden gehesen (aan een bovenra met een losse broek).  Aan de achterste mast werd voor ’t eerst een druilzeil gevoerd waardoor de bestuurbaarheid van het geheel aanzienlijk toenam. Voorts is de sloep voorzien van een wimpelmast op de voorplecht, waaraan de ‘oorlogswimpel’ kan worden gehesen.

achterop het druilzeil....   fort Buitensluis
foto: Stephan Vroom - Equipage De Delft

Vanuit Hellevoetsluis zeilde het gezelschap – gekleed in historische Marine-uniformen – in de 18e eeuwse Marinesloep in acht uur naar de Biesbosch, langs de verdedigingswerken van toen, zoals Fort Buitensluis te Numansdorp.

Daar werd meegewerkt aan een promotiefilmpje voor het fort, gelegen aan het Hollandsch Diep. In de Biesbosch werd bovendien een bezoek gebracht aan het vernieuwde Biesboschmuseum.

De plaatselijke pers werd door deze tocht geattendeerd op een volgende gebeurtenis: Het Eresaluut tijdens de Wereldhavendagen, en berichtte hierover op verschillende manieren:

Tijdens de Wereldhavendagen, op zaterdag 5 september 2015, zullen de historische mariniers van Equipage De Delft saluutschoten afvuren met hun zwart-kruitkanon en musketten vanaf de historische Capiteyns-Chaloupe van het Rotterdamse Museum De Delft in verband met de afvaart van de Dutch Marines Rowing Challenge in het kader van het 350-jarig bestaan van het Korps Mariniers.

 

Omstreeks 11.30 uur zullen twaalf sloepen met (oud-)Mariniers tussen de Zr.Ms. Johan de Witt en de Capiteyns-Chaloupe van ‘De Delft’ doorvaren waarbij de bemanning van de Chaloupe het ere- saluut zal afgeven. Dit zal plaatsvinden op de Nieuwe Maas, in de buurt van het demonstratiegebied van de Wereldhavendagen, tussen de Erasmusbrug en de Parkkade.

 

De historische Capiteyns-Chaloupe van Museum De Delft zal geëquipeerd zijn door leden van Vereniging ‘Equipage De Delft’ en zeekadetten van het Zeekadetkorps Hellevoetsluis. Bij Museum De Delft in Rotterdam-Delfshaven wordt het ruim 60- meter lange " ’s-Lands Schip van Oorlog Delft (1783-1797)" herbouwd. De oorspronkelijke Delft had de marinehaven Hellevoetsluis als thuishaven.

 

 

Dat de organisatie van dit evenement en de Koninklijke Marine deze keuze voor onze Chaloupe en de roei kwaliteiten van onze Equipage heeft gemaakt is natuurlijk nogal bijzonder! 

 

De Rotterdamse Wereldhavendagen is een evenement van groot, groter, grootst. Maar dit jaar kwam in één van de vele evenementen de menselijke maat terug: de "Dutch Marines Rowing Challenge"

Het Korps Mariniers, 350 jaar geleden opgericht, maakte van de gelegenheid gebruik om bij deze herdenking een roeitocht te starten van Rotterdam naar Londen, de Dutch Marines Rowing Challenge. De te roeien afstand bedraagt 350 ( ! ) kilometer en wordt geroeid door 150 (oud-)mariniers.

Dit alles om tevens de aandacht te vestigen op de nazorg van mariniers die bij missies soms grote psychische problemen hebben opgelopen. Daar is te weinig aandacht voor en de financiële middelen ontbreken daarvoor.

               

Het startschot voor deze roeitocht werd gegeven met het kanon, (een 'draaibas'), vanaf de Capiteins Chaloupe van Museum De Delft. De chaloupe was geëquipeerd door de zeekadetten van het Zeekadetkorps Hellevoetsluis en historische Mariniers en Scheepsvolk van Equipage De Delft, allen gekleed in de Marine-uniformen anno 1797. De Hellevoetse zeekadetten roeiden de chaloupe met acht man.
Ze trotseerden meerdere hoosbuien en gingen onverstoorbaar door met wat van ze verlangd werd. Daarom zijn ook niet alle beelden even goed......
Het ere-saluut werd afgenomen door de Commandant der Zeestrijdkrachten, de luitenant-generaal der Mariniers R. Verkerk en burgemeester A. Aboutaleb.

               

Natuurlijk was er voor dit evenement, dat op zaterdag 5 september plaats vond, veel belangstelling en heeft de plaatselijke pers daar aandacht aan besteed.

www.facebook.com/DutchMarinesRowingCha llenge

www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2015/roeiers-dmrc-klaar-voor- monstertocht

www.rijnmond.nl/programmas/zo-wijd-de-wereld-strekt

Op de website van de DMRC is het complete verhaal en het doel na te lezen! www.dmrc.nl 

De  officiële herdenking van het 350 jarig bestaan van het Korps Mariniers is gevierd met allerlei ceremonieel en een

defilé op de Coolsingel op 12 december 2015.

Bezoek de website van de Equipage