Het Kruitloper idee

Kruitloper in een notendop

 Inleiding

‘Scheepswerf De Delft’ is opgericht om onder andere een reconstructie van het 18e-eeuwse Nederlandse houten oorlogsschip ‘Delft’ te realiseren. Kruitloper is de naam voor het onderwijs-door-ervaringen-programma voor groepen scheepswerf bezoekers. (Kruitlopers waren jongens aan boord van oorlogsschepen die kruit van de kruitkamer diep in het schip naar de kanons brachten.) Het programma is ontworpen hoofdzakelijk voor kinderen in de leeftijd vanaf ongeveer 7 jaar, maar zelfs volwassenen vinden veel Kruitloper activiteiten interessant.

 Doen als motivatie voor leren

Kruitloper stimuleert creativiteit en motiveert leren door middel van ‘real-life’ ervaringen met eenvoudige, wetenschappelijk en technologische toepassingen. Vrijwillige coaches begeleiden deze ervaringen en bijbehorende ontdekkingen.

 Programma hoofdthema’s linken Kruitloper met de tijdgeest, de scheepswerf en het schip:

 1. Bouwen is zweten.
 2. Historische context.
 3. Werken op zee.
 4. Wetenschap en techniek.

Van de andere kant gezien, kunnen de volgende schoolvakken (in alfabetische volgorde) aansluiting vinden bij Kruitloper taken:

 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Lichamelijke opvoeding
 • Natuurkunde en Scheikunde
 • Nederlands
 • Techniek
 • Wiskunde

Kruitloper werkwijze

 De Kruitloper openingsceremonie schept de sfeer van jongens die zich aanmelden als kruitlopers aan boord. Hier worden de deelnemers (landrotten) ook in bakken van 3 tot 5 personen ingedeeld. Daarna doet iedere bak (met begeleiding van een vrijwilliger) een aantal activiteiten.

 De tabel geeft een overzicht van de meer dan 30 Kruitloper activiteiten. De meeste daarvan duren ongeveer 15 minuten; enkele duren langer. Elke bak doet dus een selectie* van de op die dag beschikbare activiteiten in de beschikbare tijd (meestal één tot twee uur). Het is mogelijk dat andere bakken een andere selectie van activiteiten doen; deelnemers hebben diverse ervaringen om te delen met collega’s na het bezoek.

 Programma uitbreidingen

 Ieder Kruitloper programma heeft een openingsceremonie, een aantal activiteiten, en een afsluiting. Indien gewenst, kan het programma uitgebreid worden met een "schoot aan" (een ‘snack’ met patat en frisdrank) voor alle deelnemers. Deze is speciaal voor Kruitloper groepen ontwikkeld en wordt ook per bak geserveerd.

Voor een meer zelfstandige groep zijn er ook historische rondwandelingen door Oud Delfshaven, waar interactieve vragen aan de orde komen, onder begeleiding van een ervaren gids. Groepsgrootte 5 tot 15 personen, niveau voortgezet onderwijs, geschiedenis van de directe omgeving als leidraad. Het is dus een meer uitgebreide vorm van de 'Ontdekwandeling' uit de tabel die op de werf plaats vindt.

Via de links Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs kunt u een idee krijgen over de mogelijkheden.
Een voorbeeld hoe zo'n bezoek ( kan ) verlopen vindt u hier!

 Het is ook mogelijk om een Kruitloper ‘ontspanning door inspanning’ tussenspel op te nemen in een meer omvangrijk programma voor volwassenen zoals een vergadering in de Camperduinzaal van het werf.

 * Deze selectie is mede afhankelijk van de begeleiders.

Met het informatieformulier en de prijslijst krijgt u nadere informatie.