Hoe het begon, in 2001, er vóór en daarna

De bouw op de werf begon inderdaad in 2001, met het vervaardigen van de kielbalken en het officiële " leggen van de kiel " op 8 september 2001.

Maar er was heel wat werk verzet daarvóór: het startpunt was de presentatie van het boek van Fisher op 11 oktober 1997, waarbij en groot aantal belangstellenden het plan opvatte om tot herbouw van het beschreven schip te komen. Het was precies 200 jaar na de slag bij Camperduin waarbij de Delft ten onder ging. Men richtte de stichting "de Delft" op in 1998 en na vele onderhandelingen met de gemeente en deelgemeente werd de loods en kade 'gegund' waar de bouw zou kunnen plaats vinden. Op minder dan 200 meter van de oorspronkelijke bouwplaats. 

Door de enthousiaste aanwezigen op die presentatie moesten wel 10.000 vrienden worden geworven en geregistreerd voordat de gemeente een startkapitaal van 4,5 miljoen fourneerde. Dat gebeurde door het gevormde "promotie team " op iedere markt, beurs, cultureel evenement in de wijde omgeving en het lukte!

Ondertussen werd de loods schoongemaakt ( er had een ertshandelaar gezeten ) en plannen voor de inrichting gemaakt. het  Gemeentelijke Havenbedrijf schonk voor een gulden (!) een havenkraan, die van aparte voeding moest worden voorzien.