Fondsenwerving voor de aankoop van een schilderij van Anton Lourens

Onlangs kreeg De Delft een schilderij te koop aangeboden van een erfgenaam van de opdrachtgever. Het schilderij verbeeldt de slag bij Camperduin die op 11 oktober 1797 plaatsvond en waaraan linieschip de Delft deelnam. Het maritieme tafereel is geschilderd in olieverf door de kunstenaar Anton Lourens, die zich gespecialiseerd had in dit type schilderijen. Hij schilderde met een groot oog voor alle historische details, net als zijn grote inspiratoren: vader en zoon van de Velde.

Zijn schilderijen zijn in het bezit van veel kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. Er hangt onder meer werk van hem in het Marine Museum in den Helder en in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.

Het werk van 160 x 120 zou een mooie aanvulling zijn op onze vaste collectie. Wij zijn echter van mening dat wij het aankoopbedrag van € 1.250,- niet zonder meer uit de vriendenbijdragen kunnen betalen, daar wij u de belofte hebben gedaan dat wij dit geld zo direct mogelijk aan de bouw van het schip zullen besteden.

Bent u van mening dat dit schilderij in ons museum thuishoort en wilt u dat mede mogelijk maken, dan kunt u een extra donatie doen van € 25,- of een veelvoud daarvan, op rekeningnummer NL66 RABO 0155 1730 65 t.n.v. Stichting De Delft o.v.v. ‘slag bij Camperduin’.

Personen die € 50,- of meer doneren, krijgen een vermelding als donor (tenzij u dat niet wenst).

De "giftenstand" wordt hier bijgehouden. De afbeelding van het schilderij zal groeien tot 100% als het gewenste bedrag voor verwerving is bereikt.

Kom regelmatig even kijken hoe de stand is, U kunt die beïnvloeden door zelf aan dit goede doel mee te schenken op bovenstaand rekeningnummer!

Ja! Heeft u 't gezien!? De honderd procent is afgelopen week bereikt! Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de verkopende partij voor de overdracht.
Het zal door ons persoonlijk opgehaald worden uit 't Limburgse ( verder wil de verkopen niet bekend worden ).
Daarna zal de status worden bepaald en uiteindelijk zal het in de bezoekersruimte worden geëxposeerd.