Plan2020

Stichting De Delft 

 

“door en voor Rotterdammers” 

 

 PLAN VAN AANPAK DE DELFT 2020 

 Een korte inleiding:  

Stichting De Delft is op 1 april 2014 ontstaan door de overname van de Stichting Historische werf Rotterdams Welvaren door de Stichting Onbenutte Kwaliteiten Rotterdam. Bij de overname heeft een sanering van organisatie, personeel en schulden plaatsgevonden, gefinancierd uit het vermogen van STOK. De financiële situatie van de organisatie blijft echter een voortdurend punt van aandacht.  

Stichting De Delft is een bijzondere combinatie van een maritiem-historisch museum en een leerwerkbedrijf voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, dat gevestigd is in het hart van Rotterdam. Het leerwerkbedrijf is de kern van ons bedrijf: een unieke partner voor de gemeente en voor het Rotterdamse bedrijfsleven op het gebied van leren werken, het opdoen van werkervaring, het verkrijgen van competenties en de uitstroom naar regulier werk. Met het realiseren van een historisch-maritieme belevingswereld op de kade wordt de verbinding tussen leerwerkbedrijf en museum gelegd. In een periode van vijf jaar willen wij met deelnemers aan trajecten, vrijwilligers en stagiaires een unieke historisch-maritieme belevingswereld bouwen voor jong en oud, actief en interactief en waarbij oude ambachten worden gecombineerd met innovatieve technieken. Op deze manier wordt de bouw van de “Delft” niet alleen een doel, maar vooral ook een instrument voor opleiding en ontwikkeling.  

 Het eindresultaat: een historisch-maritieme belevingswereld linieschip De Delft  

 

Wij bouwen niet een varend schip, maar een belevingswereld op de kade: een Rotterdamse attractie voor jong en oud.  

. gebouwd door een combinatie van oude ambachten (bijv. beeldsnijden, blokkenmaken) met moderne technieken ( bijv. het in 3-D printen van een deel van de spiegel van het schip); 

. een attractie gebaseerd op de maritieme geschiedenis: het leven aan boord van een 18de-eeuws linieschip wordt historisch verantwoord gepresenteerd; 

. het verleden wordt verder levend en beleefbaar gemaakt door educatieve programma’s: op fysieke wijze met de Kruitloper doe-activiteiten en digitaal en interactief met de “Bouw zelluf je eigen Delluf” game; 

. Een attractie die ook bestaat uit een fysieke belevingswereld: een klimwand, abseilen vanuit het kraaiennest, een tokkelbaan, enzovoort.  

 

De historisch-maritieme belevingswereld gecombineerd met het museum moet uiteindelijk leiden tot een zelfstandige, kostendekkende exploitatie. 

  

 

Hoe gaan wij de historisch-maritieme belevingswereld realiseren?  

 

I. Inzet van het leerwerkbedrijf  

Het leerwerkbedrijf is de “core business” van ons bedrijf en tevens het instrument om de historisch-maritieme belevingswereld te realiseren.   

1). Mankracht:

De bouw wordt uitgevoerd door de mensen van het leerwerkbedrijf onder begeleiding van technische vrijwilligers van het museum en van betaald personeel.   

Leerwerkbedrijf De Delft begeleidt verschillende doelgroepen:  

. Personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (bijstandgerechtigden) worden begeleid bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt; 

. Jongeren zonder startkwalificatie worden in het kader van de “Topacademie Bouw” gedurende 1 à 2 jaar voorbereid op een toekomst in de bouw; 

. Statushouders: arbeidsoriëntatie- en werkervaringstrajecten gericht op bouw en techniek (Vluchtelingenwerk Nederland); 

. Stagiaires: mbo- en hbo-studenten van diverse opleidingen op het gebied van bouw en techniek; 

. Vrijwilligers: De Delft biedt vrijwilligersplaatsen aan personen met een uitkering in het kader van de maatschappelijke tegenprestatie.  

 

Wij kunnen 100 personen per week een plek bieden. Die ruimte is nu maar voor de helft benut. Wij willen de overige plaatsen graag bezetten met trajectdeelnemers uit de bijstand met affiniteit voor bouw en techniek, zodat er met een maximale capaciteit aan het linieschip De Delft kan worden gewerkt. Bovendien worden alle deelnemers overeenkomstig hun kennis en kunde ingezet bij de bouw: een enorme impuls voor de bouw en leerwerktrajecten waarbij veel geleerd en veel gepresteerd wordt.  

 2). Werkruimte, gereedschappen en machines  

De Delft beschikt over werkplaatsen, een kade en een ponton voor de bouw van het schip. Afgezien van enkele gespecialiseerde machines, zijn de gereedschappen en machines aanwezig.  

 

II. Inzet van het museum  

 Het museum heeft een grote groep ‘reguliere vrijwilligers’ die actief zijn op verschillende gebieden, sommigen reeds sinds de start van het project: 

 . Receptie en gidsen; 

. Algemene ondersteuning: promotie, marketing, archief, historisch onderzoek, museale collectie; 

. Technische vrijwilligers: maritieme ambachten, constructie, locatiebeheer, maritieme productie; 

. Kruitlopers: educatief programma;  

. Equipage De Delft; 

. Koor De Delft.  

Deze vrijwillige medewerkers worden nu reeds succesvol ingezet in het bezoekerscentrum en de werkplaatsen en ook voor de uitvoering van het Plan van Aanpak De Delft 2020 zullen wij voortbouwen op hun ervaring, kennis en kunde.  

 

III. De planning  

 

Over vijf jaar – eind 2020 – moet het resultaat er staan. Een goede planning is derhalve cruciaal. Hier geven wij de planning op hoofdlijnen aan. Per jaar volgt later een detailplanning op uitvoeringsniveau:  

 

2016  

Voor 2016 staat veiligheid en stabiliteit van de constructie voorop. Dat betekent dat we een aantal ondersteunde sparren hebben vervangen en het berghout (huid van het schip op het breedste deel) in een ring van 40 cm hoog hebben geplaatst. Daarmee is het verband gebracht tussen de spanten. Dit jaar wordt verder gewerkt aan een tweede laag berghout op het achterste deel van het schip tot een hoogte van 80 cm. Ter ondersteuning en borging van de constructie worden in 2016 nog de “stoelen” geplaatst om de totale constructie op te sluiten en de veiligheid te borgen. Ook kan dan een deel van de ondersteunende sparren verwijderd worden, zodat er gemakkelijker gewerkt kan worden aan de verdere bouw. De stoelen vormen een metalen constructie aan voor- en achterzijde, aan bakboord- en stuurboordzijde waarmee de gehele constructie een stevig verband krijgt.  

2017  

In 2017 wordt het berghout rondom het schip tot een hoogte van 120 cm gebracht en vervolgens wordt de wegering geplaatst (houtwerk rondom aan de binnenzijde van het schip) waarop de dekbalken komen te rusten. In 2017 wordt gestart met de bouw van het bovendek en het aanbrengen van de mastvoeten.  

2018  

In 2018 wordt het bovendek afgebouwd en wordt de huid rondom het schip tussen het eerste en het tweede dek aangebracht. Daarna wordt gestart met de bouw van de verblijven (officiers/manschappen) en het bouwen van de overige dekken. Ook zal worden gestart met de spiegel van het schip, waarvan de werkzaamheden in 2019 doorlopen. 

2019 

 De genoemde verblijven worden in 2019 afgebouwd en tevens worden dan de masten aangebracht. Ondertussen wordt verder gewerkt aan het plaatsen van de huid van het schip.  

2020  

In de herfst van 2020 willen wij het voorlopige eindresultaat opleveren. Daarvoor moet in dat jaar nog gewerkt worden aan het trappenhuis (om toegankelijk te worden voor bezoek), de inrichting van de verblijven en het afronden van tuigage werkzaamheden. 

 

 

 

Waarom gaat het ons lukken? 

 

Er zijn natuurlijk veel lessen uit het verleden van De Delft te leren. Wij geloven in het volgende:  

 

. Haalbare doelen: een historisch-maritieme attractie op de kade te realiseren in een overzienbare periode met een realistische einddatum; 

. Focus op het Leerwerkbedrijf: inzet van mensen en materieel, maar ook een middel voor opleiding en ontwikkeling; 

. Continuïteit: één doel – één plan – één organisatie qua vorm en bemensing; 

. Kostenbewust werken: geen uitgaven aan bijzaken, maar vol inzetten op de realisatie van het beoogde eindresultaat; 

. Duidelijkheid en openheid: beschrijving van het resultaat, verloop van planning en uitvoering, verantwoording van het bestede budget en voortdurende communicatie naar alle stakeholders; 

. De Delft wordt een project gerealiseerd met een publiek/private basis en door en voor Rotterdammers.