Restauratieproject Vreewijk

Tuindorp Vreewijk is een van de eerste omvangrijke tuindorpen van Nederland met goede en betaalbare arbeiderswoningen, geïnspireerd door het werk van Ebenezer Howard en de financiële bemoeienissen van de bankier van der Mandele. Een particulier initiatief. Bovendien heeft de wijk bouwkundige waarde en vormt een belangrijk onderdeel van het oeuvre van de betrokken architecten, zoals Granpré-Molière, Verhagen, De Roos en Overeijnder. Berlage ontwierp een deel van het stratenplan.

 ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---

Dit leidde tot de aanwijzing als beschermd stadsgezicht in 2014 en nu dus tot het in ere herstellen van het cultureel erfgoed. Zoals eerder gemeld, heeft De Delft een opdracht gekregen voor het snijden van bovenlichtversiering van de huizen aan het Heggepad in het kader van deze renovatie. Deze versieringen waren oorspronkelijk, in 1918, een opdracht van Granpré Molière aan Hildo Krop, een bekend stadsbeeldhouwer in Amsterdam. De architect wilde de bewoners betrekken bij het uiterlijk van hun woningen en hen stimuleren de bovenlichten van hun deuren te versieren met afbeeldingen uit de volkskunst. Hildo Krop maakte een aantal voorbeelden – fruit- en bloemmotieven en een eenvoudig zonmotief (zie foto1) – maar helaas waren de bewoners niet te enthousiasmeren. Gelukkig lukt het de vrijwilligers van De Delft wel om de stukjes van iepenhout en inlands eiken na te maken. Straks prijken ze weer boven de deuren waar ze ooit voor bestemd waren. 

http://hildokrop.nl/wp-content/uploads/2017/08/nieuwsbrief-14-juli-2017.pdf

http://hildokrop.nl/wp-content/uploads/2016/12/nieuwsbrief-12dec-2016.pdf