Voortgezet Onderwijs

Edelborst - Doe-taken voor het Voortgezet Onderwijs

Doe-taken worden voor elke doelgroep geselecteerd uit meer dan 30 mogelijkheden. Aangepast aan de belevingswereld, kennis en het interesseniveau van Brugklassers, speels, informatief, uitdagend van inhoud maar tegelijkertijd een bron van verwondering.

Vaste onderdelen zijn altijd de Aankomst en het Vertrek

Het Aanmonsteren bij de Aankomst is de ontdekking dat alles anders was in de tijd dat de Delft bemanning nodig had.

Deze Ceremonie is dan ook een sprong in de tijd!

Daarna: de Doe-taken (90 minuten)

Een greep uit de mogelijkheden, die gekozen worden naargelang de mogelijkheden, de beschikbare tijd en de eventuele bekende interesses.

Dit is dus aanmonsteren!   breeuwen of zinken....   wat sein jij?   de wal niet missen hoor!   SAMEN trekzagen   Rode Zee? waar ligt die?   160 graden? is dat Zuid?   Goed gedaan, jullie zijn aangenomen!   het diploma

Het Vertrek is weer ceremonieel en wordt afgesloten met een diploma.

Naar Basisonderwijs

Het volledige overzicht van alle Doe-taken en de groepen waarvoor ze geschikt zijn vindt u hier. 

Met het informatieformulier en de prijslijst krijgt u nadere informatie.