Vriendendag 8 november 2014

Voor de ( nieuwe ) vriendendag van 2016 ziet de voorlopige agenda er zo uit.

(foto-) reportage vriendendag 8 november2014

Ruim 200 vrienden bezochten de extra Vriendendag op zaterdag 8 november. En daarmee mogen we zeggen dat de dag qua opkomst in ieder geval geslaagd was

 
de voorzitter   
---   
---   
---

In een drietal sessies heeft het bestuur van de stichting De Delft haar toekomstplannen toegelicht. De belangstelling voor deze sessies was groot te noemen: per bijeenkomst ongeveer 50 personen en het bestuur werd door de aanwezigen stevig aan de tand gevoeld. Hoewel er uiteraard enkelen teleurgesteld waren dat het schip niet authentiek zal worden afgebouwd en niet zal varen, vonden de meesten de plannen realistisch. De toezegging van het bestuur dat de gelden van de vrienden louter en alleen gebruikt gaan worden voor de bouw van De Delft werd positief ontvangen, al liet een enkeling weten dat er dan in 2015 ook echt voortgang geboekt moet worden, wilde hij nog vriend blijven.

 
---   
---   
---   
---

Alle sessies werden afgesloten met een geanimeerd spel van vraag en antwoord tussen de vrienden en het bestuur. Het bestuur benadrukte dat nog dit jaar wordt begonnen met de vervanging van een aantal ondersteunende sparren om het schip te stabiliseren. Ook werd bevestigd dat we in het voorjaar van 2015 beginnen met het plaatsen van het berghout: de huid van het schip op het breedste deel

 
---   
---   
---   
---

Een groot succes waren de vaartochten met de Breeveertien door de Rotterdamse haven. De belangstelling voor de drie afvaarten was zeer groot. En men was er enthousiast over. Het blijft een bijzondere belevenis om door de haven van Rotterdam te varen en om het schip in aanbouw vanaf het water te zien.

 

De liefhebbers hebben op de Vriendendag ook kunnen genieten van de kunsten van boomzaagkunstenaars, die met een kettingzaag zeer fraaie sculpturen uit hout wisten te vervaardigen. Een mooie uil werd door de kunstenaar beschikbaar gesteld voor de veiling later die middag ten behoeve van De Delft.   
---   
---   
---

 

 
---   
---   
---   
---   
---

Muzikaal werd de dag omlijst door een zangeres van het levenslied, begeleid door een accordeonist, en werd de dag afgesloten door een jazzy, swingend, maar beslist eenmalig optreden van een band met enkele bestuurs- en directieleden. Uit de reacties viel op te maken dat deze muzikale omlijsting op prijs werd gesteld.

 
---   
---   
---   
---

Het programma werd afgesloten met een veiling onder leiding van oud-directeur Robert Moor. Deze veiling leverde na een aarzelende start toch een leuke financiële bijdrage voor De Delft op.

In het voorjaar zal opnieuw een Vriendendag worden georganiseerd. Uiteraard dan weer met een ander, zeer afwisselend programma.

Dat verslag van 17 mei 2015 staat hier

Het verslag van de Vriendendag op 17 april 2016 staat hier