Het 'Delft scheepskoor' in het nieuwe jaar!

half twee tot half vier!

zaterdag 20 januari 2018

Na een verdiende Kerstvakantie geven ze weer 'acte de presence' !

interesse om mee te zingen?