Productiebedrijf

Het productiebedrijf is opgeheven omdat de locatie vrijgemaakt moet worden voor projectontwikkelaars, die waarschijnlijk woningen voor de hogere sector gaan neerzetten.