Over ons

Stichting De Delft
Schiehaven 15
3024 EC Rotterdam
Sinds 2017 een ANBI status met RSIN: 812126257

Doelstelling van De Delft: 

Stichting De Delft heeft ten doel: het regisseren en uitvoeren van de sociale activering, evenals het re-integreren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar de arbeidsmarkt.

De stichting tracht dit doel te bereiken door inzet van haar vier activiteiten:

  • Het leerwerkbedrijf: het uitvoeren van leerwerktrajecten in met name de technische richting (houtbewerking, elektro en metaal), het bieden van werkervaringsplaatsen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en het bieden van stageplaatsen op het gebied van houtbewerking en maritieme ambachten;
  • Het productiebedrijf: het uitvoeren van opdrachten van maritieme (onderhoud aan historische schepen) en niet-maritieme aard;
  • Het museum: het bouwen en exposeren van het linieschip ‘Delft’, waarbij ruimte wordt geboden aan museale activiteiten die verband houden met de maritieme historie in dit gebied en aan culturele en toeristische activiteiten;
  • Horeca en evenementen: het (laten) uitvoeren van evenementen passend bij de omgeving en het doen exploiteren van een horecavoorziening ten behoeve van die evenementen en ten behoeve van de bezoekers van De Delft. 

Visie en Missie 
Het Beleid
Het bestuur en de directie van de Stichting

Jaarrekening 2014 gewaarmerkt
Jaarrekening 2015 ondertekend

Stichting De Delft
Schiehaven 15
3024 EC Rotterdam
Sinds 2017 een ANBI status met RSIN: 812126257

Doelstelling van De Delft: 

Stichting De Delft heeft ten doel: het regisseren en uitvoeren van de sociale activering, evenals het re-integreren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar de arbeidsmarkt.

De stichting tracht dit doel te bereiken door inzet van haar vier activiteiten:

  • Het leerwerkbedrijf: het uitvoeren van leerwerktrajecten in met name de technische richting (houtbewerking, elektro en metaal), het bieden van werkervaringsplaatsen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en het bieden van stageplaatsen op het gebied van houtbewerking en maritieme ambachten;
  • Het productiebedrijf: het uitvoeren van opdrachten van maritieme (onderhoud aan historische schepen) en niet-maritieme aard;
  • Het museum: het bouwen en exposeren van het linieschip ‘Delft’, waarbij ruimte wordt geboden aan museale activiteiten die verband houden met de maritieme historie in dit gebied en aan culturele en toeristische activiteiten;
  • Horeca en evenementen: het (laten) uitvoeren van evenementen passend bij de omgeving en het doen exploiteren van een horecavoorziening ten behoeve van die evenementen en ten behoeve van de bezoekers van De Delft. 

Visie en Missie 
Het Beleid
Het bestuur en de directie van de Stichting

Jaarrekening 2014 gewaarmerkt
Jaarrekening 2015 ondertekend