Fondsenwerving voor de aankoop van een schilderij van Anton Lourens

Onlangs kreeg De Delft een schilderij te koop aangeboden van een erfgenaam van de opdrachtgever. Het schilderij verbeeldt de slag bij Camperduin die op 11 oktober 1797 plaatsvond en waaraan het linieschip Delft deelnam. Het maritieme tafereel is geschilderd in olieverf door de kunstenaar Anton Lourens (1938-2007), die zich gespecialiseerd had in dit type schilderijen. Hij schilderde met een groot oog voor alle historische details, net als zijn grote inspiratoren: vader en zoon van de Velde.

Zijn schilderijen zijn in het bezit van veel kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. Er hangt onder meer werk van hem in het Marine Museum in den Helder en in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.

Het werk van 160 x 120 zou een mooie aanvulling zijn op onze vaste collectie. Wij zijn echter van mening dat wij het aankoopbedrag van € 1.250,- niet zonder meer uit de vriendenbijdragen kunnen betalen, daar wij u de belofte hebben gedaan dat wij dit geld zo direct mogelijk aan de bouw van het schip zullen besteden.

Bent u van mening dat dit schilderij in ons museum thuishoort en wilt u dat mede mogelijk maken, dan kunt u een extra donatie doen van € 25,- of een veelvoud daarvan, op rekeningnummer NL66 RABO 0155 1730 65 t.n.v. Stichting De Delft o.v.v. ‘slag bij Camperduin’.

Personen die € 50,- of meer doneren, krijgen een vermelding als donor (tenzij u dat niet wenst).

De "giftenstand" wordt hier bijgehouden. De afbeelding van het schilderij zal groeien tot 100% als het gewenste bedrag voor verwerving is bereikt.

Kom regelmatig even kijken hoe de stand is, U kunt die beïnvloeden door zelf aan dit goede doel mee te schenken op bovenstaand rekeningnummer!

Ja! Heeft u 't gezien!? De honderd procent is afgelopen maand bereikt! Het schilderij is inmiddels door ons persoonlijk opgehaald en er wordt gestudeerd waar 
het in de bezoekersruimte zal worden geëxposeerd.

Onthulling zal plaatsvinden in besloten kring, waarvoor we de goede gevers van harte uitnodigen!

 

   

Donderdag 13 april heeft de onthulling van dit schilderij van Anton Lourens plaatsgevonden door een tweetal goede gevers.

Aanwezig waren een aantal andere donateurs, die de moeite hadden genomen om aanwezig te zijn.

Ook de bedrijfsleiding van de werf was aanwezig.

 

 

Het schilderij, dat een beeld geeft van de slag bij Camperduin op de 11e oktober 1797 om "half twee uren des namiddags" met de herkenbare schepen:  Hercules, Powerfull, Vrijheid, Venerable (en Delft?), heeft een prominente plaats gekregen aan het einde van de Museale expostie op de galerij.

 

Langs deze weg bedanken wij nogmaals de vele donateurs, die dit hebben mogelijk gemaakt!